JOGI SZOLGÁLTATÁSOKJOGI SZOLGÁLTATÁSOK

A koncepció jogi szolgáltatások

A hivatalos dokumentumok, illetve a gyakorlatban a koncepció a «jogi szolgáltatások» a «jogi szolgáltatások» tekinthető egyenértékűnek. Azonban a szakirodalomban a véleményt fejezte ki, hogy a jogi szolgáltatásokat kell érteni, mint származó kötelezettségek megállapodások érdekében a Bizottság az Ügynökség szolgáltatás, vagyonkezelésre által ingatlan, kereskedelmi koncesszió (franchise), egy olyan funkció, amely része a facilitátor, képviselő, meghatalmazott, Megbízott, Megbízott, stb. úgy viselkedik, akár mások nevében vagy saját nevében, de a mások érdekeit.

Ennek alapján a által nyújtott szolgáltatások szakmai ügyvédek, fel kell hívni nem legális, jogi, pedig, úgy tűnik, hogy ez volt a véleménye, hogy a Legfelsőbb Bíróság, amikor adott magyarázatot, hogy a szolgáltatás egyes funkciói, hogy egy jogi jellege